Lix-tal

Written by Maria Erica on . Posted in Børnebogsanmeldelse

Jeg har valgt at angive et lix-tal for hver bog, jeg anmelder, således du kan se, hvor svær den pågældende bog er for dit barn at læse.
Dog har jeg ikke lix-tal med i mine vurderinger af børnebøger, der bruges i oplæsnings-øjemed. Her er det op til dig som den voksne at sikre, at børnene forstår det, der bliver læst op.

Det er meget vigtigt for mig at fastslå, at jeg på ingen måde mener, at man kan afgøre, om en bog er læse-egnet for det enkelte barn ved udelukkende at se på den pågældende bogs lix-tal.
Jeg mener, at der er mange andre faktorer, der er afgørende for en bogs læse-egnethed. Her tænker jeg på, at fx brugen af fremmed-ord eller brugen af gammeldags udtryk også spiller en afgørende rolle for læsbarheden. Og disse ord tæller ikke med som en direkte faktor, når lix-tal udregnes.

Hvorfor har jeg så valgt at bruge lix-tal?
Det har jeg, fordi jeg gerne vil have et parameter med i min alders-vurdering / læse-egnetheds-vurdering, der kan anvise en læse-egnethed, der ikke kun er baseret på min egen vurdering. Jeg vil gerne give dig mulighed for selv at tage stilling til, om en bestemt bog er egnet for netop dit barn. Og selvom jeg måske vurderer en bog til at være egnet til et bestemt klassetrin, kan dit barn måske læse-mæssigt eller følelsesmæssigt være på et andet plan, end min vurdering lægger op til. Og med bogens lix-tal kan I få en “videnskabelig” vurdering af den enkelte bog.

Min vurdering af en bog.
Jeg har stor erfaring med at arbejde med og være sammen med børn i alle aldre. Jeg har læst et utal af bøger for både piger og drenge, og jeg har altid nydt at tale om den bog eller den historie, jeg lige har læst op. Jeg har fået utrolig meget feed-back fra børnene, og set hvilke problemstillinger, emner og finurligheder børnene lægger mærke til i forhold til deres alder og køn.

Dette har givet mig en god forståelse for og indsigt i hvilke emner og bøger, der kan være egnet til de forskellige aldersgrupper. Jeg bruger al min erfaring med børn og bøger, når jeg giver en bog min læse-trins-vurdering.

Pige-bøger vs. drenge-bøger.
Det er for mig ikke vigtigt om en bog er en pige-bog eller en drenge-bog. Jeg er selv en af de piger, der altid har elsket at læse krimier, skræk-bøger og andre ”drenge-bøger” ved siden af mine heste-pige-bøger og fe-eventyr.

Så jeg vil ikke gøre ret meget ud af, om en bog mest egnet til piger eller drenge. Det mener jeg er helt op til den enkelte læser selv at afgøre.

Mine lix-tal.
Jeg har valgt at inddele bøgernes lix-tal op på denne måde:

  • 1.-3. klasse: 1-20
  • 4.-6. klasse: 15-30
  • 7.-10. klasse: 25-40

Jeg er gået ud fra lix-tals-vurderingerne som folkeskolen bruger, samt dem der bruges på bibliotekerne, og er kommet frem til ovenstående resultat.

Igen vil jeg påpege, at disse lix-tals-niveauer passer på ingen måde til alle børn, og de er blot ment som værende retningsvisende.

Til min alders-vurdering / læse-egnetheds-vurdering har jeg så set på en bogs lix-tal og derefter vurderet dette ud fra min pædagogiske erfaring. Herefter har jeg så fastsat min vurdering.
{lang: 'da'}
Copyright Maria Erica Jensen 2011-2012